Det har lige været Black Friday, og hvis du har været med til at lede efter de gode tilbud på nettet har du måske lagt mærke til at nogle webshops har kørt uden problemer mens andre er gået helt ned under mængden af de mange besøgende.

Det kan også ske for dig, og det er potentielt set noget der kan koste dig rigtig mange penge – læs med her og se hvad løsningen er.

Nogle sider peaker mere end andre

De fleste webshops og sider vil opleve voldsomme peaks en gang i mellem. En side med gaveideer vil måske opleve det op til jul, en webshop vil opleve det til Black Friday, eller hvis et af de produkter man sælger bliver nævnt i fjernsynet.

Her kan man komme ud for at ens side pludselig for 20-50 gange så meget trafik som normalt, og det kan de fleste webhoteller ikke klare, og så går siden ned.

Og så ender alle de dejlig mange besøgende med at få en fejlside – uden at købe noget, uden at blive samlet op til maillister, uden at kunne blive brugt til re-targeting og uden at have fået et godt indtryk af siden.

Det kan være mange dages omsætning der forsvinder hvis siden går ned på sådan et tidspunkt – heldigvis findes der en løsning.

VPS – hvad og hvorfor?

Løsningen på problemerne hedder en VPS, som står for Virtuel Privat Server. Nu bliver det måske lidt teknisk, men det er ikke nødvendigt at kende detaljerne for at forstå nedenstående for at forstå at man skal købe en VPS, så du kan springe afsnittet her over hvis det er.

En server er der hvor hjemmesider ligger, og en fysisk server kan normalt indeholde rigtig mange hjemmesider. Det er det man også nogle gange kalder shared hosting, når du deler din server med mange andre.

Det er der normalt ikke noget galt i, bortset fra at ressourcerne deles mellem alle brugerne. Det betyder at hvis der er en eller flere hjemmesider på serveren der pludselig bruger mange ressourcer (f.eks. hvis de får mange besøgende) skal alle de andre hjemmesider deles deres ressourcer med den, og til sidst går siden ned. Men en hel server er lidt for meget at købe til bare én side.

Det men gør med en VPS er så at lave en virtuel deling af serveren, i f.eks. 10 dele. Det vil sige at der stadig er tale om én fysisk server, men på computeren er det nu blevet til 10 virtuelle servere, der ikke deler ressourcer med hinanden, og hvor du derfor selv kan styre hvor mange ressourcer du har, uden at skulle tage hensyn til andre hjemmesider.

Når du køber din VPS kan du selv bestemme hvad størrelsen skal være på den og hvor mange kræfter den skal have, og du kan også nemt udvide da det er virtuelt. Du kan også sætte det op så din VPS automatisk skruer op for ressourcerne når siden er under pres – det koster lidt, men i forhold til hvad du mister når siden går ned er det penge godt givet ud.