Sankt Ansgars Skole er en privatskole i København med trivsel i højsædet. Det er elementært for læring, men mindst lige så vigtigt er det at lære sig selv at kende, mener skolen.

Kontaktoplysninger til skolen:

Sankt Ansgar Skole
Nørrebrogade 27
2200 København N
Tlf: 35 39 46 46
www.sanktansgarsskole.dk

Du kan se et eksempel på hvordan menneskesynes kommer til udtryk i denne artikel som er skrevet af en lærer på skolen, Kirstine Dalsgaard Larsen

Det hele menneske skal trives for at lære – at være menneske

På Sankt Ansgars Skole er både den enkelte elevs og den samlede skoles trivsel et højt prioriteret indsatsområde. Det ser man blandt andet i 2.y, hvor det er tirsdag, ”Klassens tid” og tid til at zoome ud. Det sociale fællesskab skal granskes fra helikopterperspektiv, gnidninger eleverne imellem skal analyseres, løses og pakkes væk, klasserummets indretning skal ses efter i sømmene, næste skoleårs ekskursioner planlægges.

Men det er ikke kun klasselæreren, der sammen med klassens øvrige lærere har de store briller på – det er også eleverne. Og lige nu har Rud et vigtigt løsningsforslag at byde ind med i diskussionen om, hvilke film klassen skal se til måske kommende film-fredage:

“Vi kunne jo også skiftes til at vælge, så der både er nogle voldsomme og nogle ikke så voldsomme film,” siger han, mens resten af eleverne på rundkredsens stole nikker samtykkende og med alvorlig mine.

De ugentlige klassemøder går igen i alle Sankt Ansgars Skoles klasser fra børnehaveklasse til og med 6. klasse – og efter sommerferien også i udskolingen. Møderne er blot ét element i skolens målrettede og omfangsrige trivselsarbejde, fortæller Trine Oxvig, der er børnehaveklasseleder og cand.mag. i pædagogik – for trivsel er alfa og omega for læringen:

“Forskningen fortæller os entydigt, at lyst til læring kun vækkes i et trygt og rart miljø, og at god trivsel er et nødvendigt fundament for faglig dygtighed. Trivselsarbejdet er generelt overset i tidens skolesystem og -debat, hvor læring og målopfyldelse er gjort til den hellige gral, men ud fra skolens kristne fundament og den faktiske viden på området er det for os en selvfølge at  arbejde intensivt med elevernes trivsel.”

Foruden de ugentlige klassemøder, der giver eleverne ejerskab og medansvar i forhold til klassens trivsel, har skolen en række konkrete tilgange til trivsel: fokus på at fortælle de positive succeshistorier om de enkelte elever, klasser og hele skolen i stedet for at tale om problemer. Et stærkt forældresamarbejde, hvor forældre undervises i vigtigheden af trivsel, og det eksplicit forventes, at de arrangerer arrangementer for klasserne og lærer hinanden at kende – alt peger nemlig på, at samhørighed omkring børn skaber sammenhold mellem børn. Og venskabsklasser børnehaveklasserne og 4. klasserne imellem, hvor de store tager sig af de små i den nye skoleverden, er eksempler på, at skolen altid søger at knytte bånd på tværs af årgangene, fortæller Trine Oxvig.

“Jo bedre man kender hinanden, jo mindre driller man, jo mere omsorg drager man, og jo mindre er risikoen for mistrivsel. Her på skolen har alle grund til at kende alle, for vi er alle hinandens næste – det er vores udgangspunkt, og det er det, vi lærer eleverne,” siger Trine Oxvig.

Næsten endnu vigtigere end at kende hinanden er det at kende sig selv – og skolens fornemste opgave er at se og være med til at fremelske det hele menneske, siger skolens leder, Kirsten Poulsen:

“På baggrund af vores katolske grundlag søger vi at hjælpe det enkelte barn til at finde ind til sig selv, sin kerne og sin plads i livet – sit kald, kan man sige. Ved at se og arbejde med hele barnet både skaber vi større trivsel og hjælper processen at blive menneske yderligere på vej gennem den samme øgede trivsel – det er på den måde en positiv spiral.”

Tilbage i 2.y er klassemødet ved at blive rundet af. Klassen har på mødet arbejdet indgående med, hvordan man som elev kan nedtrappe frem for at optrappe en konflikt, og konkrete værktøjer som blandt andet at hente en voksen, ikke inddrage andre i konflikten og ikke at rive op i gamle skænderier er blevet delt. De obligatoriske punkter “Hvad er vi som klasse gode til”, “Hvad skal vi blive bedre til” og “Idékassen” er også gennemgået, og klassens fælles mål for den næste uge kan nu skrives på den dertil beregnede tavle på døren ind til klasselokalet. “I 2.y øver vi os på at… lytte til hinanden uden at afbryde” vil den næste uge møde eleverne hver eneste morgen, inden de går ind for at begynde en ny skoledag. Og selvom forslaget om film hver fredag ikke blev vedtaget, blev alle punkter fra idékassen taget op, taget seriøst og taget under behandling. For på Sankt Ansgars Skole gives eleverne et ansvar for den fælles trivsel, tager det på sig og vokser som hele mennesker.


Om Sankt Ansgars Skole

Sankt Ansgars Skole er en privat grundskole, der bygger på det katolsk/kristne livs- og menneskesyn. Skolen er lokalt forankret og ligger i hjertet af Nørrebro. Den over 100 år gamle og traditionsrige skole har cirka 300 elever fordelt på to spor fra 0. klasse til 9. klasse.

Artiklen er tidligere blevet bragt i avisen Katolsk Orientering