Den digitale udvikling har ændret mange brancher, og det er nu også tilfældet i inkassoverdenen, hvor der ellers tidligere er brugt metoder, som har været udsat for kritik. Det danske firma Collectia har nemlig fundet en løsning, som sikrer gode oplevelse for alle implicerede parter, og som øger effektiviteten.

Inkassoverdenen har i mange år været udsat for kritik og fordomme for de metoder, som er blevet anvendt i forbindelse med inddrivning af penge hos debitorer. Det betyder også, at de bedste inkassofirmaer i dag i højere grad fokuserer på at give alle parter en optimal løsning, som både er effektiv og nem at anvende.

Det er ingen hemmelighed, at digitaliseringen i de senere år har ændret proceduren i mange brancher, og det er også tilfældet, når man taler om inkasso. Faktisk har de nye digitale muligheder betydet, at der nu er langt bedre mulighed for at afvikle gæld på en ordentlig måde, ligesom det er blevet nemmere at få fat i de penge, som man har krav på. Det er med andre ord en udvikling, som kommer både debitor og kreditor til gode.

Det primære formål med denne udvikling er at gøre processen nemmere og mere effektiv. Det skal altså være muligt at afvikle en gæld under de optimale forhold, og kreditorerne skal føle sig sikre på, at de får deres penge. Netop dette har det danske firma Collectia haft stor succes med, fordi de har formået at bruge IT og Intelligence Business effektivt og fornuftigt.

Individuel behandling – bare mere effektivt

Collectias inkassoproces handler om at skabe en løsning, som er tilpasset den konkrete situation. Det sker blandt andet ved, at man tager udgangspunkt i debitorens betalingsevne, når man skal tilrettelægge og behandle sagen. Det kommer til udtryk i selve inddrivelsen og betalingen, men der er også sket store forandringer, når det kommer til kommunikationen mellem parterne.

Det sker, fordi CollectIT, Collectias BI-system, har mulighed for at arbejde med såkaldte Big Data på en effektiv måde. Det betyder, at der bruges de oplysninger, som kreditor allerede har om debitor, ligesom der anvendes en lang række data, som er indsamlet gennem de seneste mange år. Der er samtidig mulighed for at indhente relevant data, som er offentligt tilgængeligt.

Det betyder, at Collectia har mulighed for at lave en individuel løsning, som kommer til udtryk på mange områder. Det gælder blandt andet kommunikationen mellem de involverede parter, som optimeres gennem de smarte systemer.

Det er netop en af de ting, som er revolutionerende ved Collectias inkassoproces. Det er nemlig oplagt, at der er større tilbøjelighed til samarbejde, hvis kommunikationen er optimal og troværdig. Det betyder, at flere kreditorer vil få deres penge tilbage, og at sagerne dermed med større sandsynlighed ender ”lykkeligt”. Derudover er Collectias brug af BI-løsninger bare en langt mere effektiv og gnidningsfri måde at gøre det på.

Gennemsigtighed for begge parter

Det er oplagt at tale om gennemsigtighed, når man har med følsomme sager som inkasso at gøre. En kreditor vil selvfølgelig have mulighed for at følge sagen løbende, og det har Collectia skabt en mulighed for. På deres kundeweb kan man nemlig altid følge sin sag, og man kan finde oplysninger om betalinger, korrespondancer og andre relevante ting.

Der er også udviklet en app, som kreditorerne kan bruge til at følge sagen fra mobilen. Her er der også mulighed for at tilføje bilag eller dokumenter, som skal tages med i behandlingen. Der er dermed skabt optimale forhold for, at kreditoren kan følge med.

Det samme gør sig gældende for debitor, som selvfølgelig også skal have mulighed for at følge sagen. Det sker på en digital platform, som Collectia har sat til rådighed. Her er der også mulighed for at få vedledning i forbindelse med afviklingen, ligesom man kan afbetale her.

Collectia har fundet nøglen i en branche, som ellers har lidt under gammeldags tankegange og frygt for nytænkning. De har dermed taget et stort skridt mod en digital verden.