I det seneste år har reklamebranchen oplevet et skred, og det er en sektor i konstant og rivende udvikling. Derfor kan det som virksomhed være svært at sætte sig ind i, hvad et reklamebureau egentlig laver i dag, og hvilke tjenester, de tilbyder deres kunder.

Det traditionelle reklamebureaus udvikling

Et traditionelt reklamebureau leverer tjenesteydelser indenfor branding og reklame. Det omfatter udarbejdelse samt gennemførelse af reklamekampagner, hvor der tilbydes rådgivning, fremstilling af materiale, kreativ sparring direct e-mail reklamering, markedsføringskampagner, m.m. Formålet er at tiltrække nye kunder, samt fastholde de eksisterende kunder.

Reklamebureauerne eksisterede før internettet, men i dag bruger man betegnelsen om en hel række af kommunikationsformer. De kunder, der kontakter et bureau, vil ofte forvente at få hjælp til deres markedsføring, uanset om det drejer sig om trykte medier, PR, e-marketing, branding, tekstudformning eller udarbejdelse af visuelt materiale. Grundet de mange forskellige behov, virksomhederne har i dag, har mange små udbydere valg at specialisere sig indenfor et enkelt område, og derfor kan man i dag finde betegnelser som kommunikationsbureau, e-marketing, PR-bureau, m.fl.

Fodfæste i den moderne reklameverden

Branchen har altså oplevet et skift eller skred, og det skyldes især at kundernes adfærd har ændret dig. Med internettets fremmarch er kunderne blevet mere kritiske og krævende, og de har lettere adgang til information end tidligere. Mediebilledet er desuden ændret for altid, og de forskellige teknologier udvikler sig hurtigere end man kan nå at følge med. Det er altså et væld af forandringer, der ikke kommer fra én side, men fra alle sider.

Reklamebureauerne prøver at finde fodfæste i reklameverdenen anno 2018, og det kræver at de forandrer sig, og ser verden på en ny måde. Præcis ligesom kunderne gør det.

Det handler først og fremmest om at se kreativitet i en bredere kontekst. Der er mange muligheder for at være kreativ, og det handler om at finde nye løsninger, der skaber værdi. Hvis et bureau forstår at udnytte dets kreativitet på en nyskabende måde, og ikke blot i den traditionelle bureau-forstand, så bliver det nemmere at løse kundernes udfordringer, og agere som en partner.

Det er stadig vigtigt at have de traditionelle roller, men nye kompetencer med en helt anden indgangsvinkel til reklamebranchen er nødvendigt. Der er brug for folk, der kan analysere og forstå kunderne. Det er opgaver, der kan gives til f.eks. sociologer og antropologer. Det handler om at nedbryde siloer, og skabe et tværfagligt miljø, med plads til folk fra mange forskellige uddannelsesbaggrunde, med vidt forskellige kompetencer. Sammen vil de danne et stærk team til at takle den moderne reklamebranche.

Som nævnt har den teknologiske udvikling stor indflydelse på branchen, og på hvordan reklamebureauer arbejder i dag. Denne udvikling stopper ikke her. Tværtimod vil den være stigende de kommende år. Det samme sker med mængden af data, der er tilgængelig via f.eks. internettet. Det gør det muligt at få et dybt og realistisk indblik i den enkelte forbrugers meninger, behov, vaner, m.m., og det gør det nemmere at målrette budskaber samt bygge relationer.